Upravni odbor

predsednik: Janez Koprivec

podpredsednik: Danijel Dolinar

blagajničarka: Ana Koprivec

člana upravnega odbora: Benjamin Kucler in Kristijan Stanovnik